تأکید رئیس کل دادگستری کرمانشاه برکاهش جمعیت کیفری

توسلی زاده رئیس کل دادگستری کرمانشاه به همراه بیگلری مدیر کل زندان های استان از زندان مرکزی بازدید وبر کاهش جمعیت کیفری تأکید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی زندان های کرمانشاه در این بازدید که تعدادی از شکات زندانیان معسر از  رد مال هم حضور داشتند توسلی زاده بر کاهش هدفمند جمعیت کیفری به عنوان اولویت مهم برنامه های خود تأکید کرد.

در ابتدای این بازدید منصور بیگلری به بیان عملکرد واقدامات اصلاحی وتربیتی اعم از فرهنگی ، مشاوره وروان درمانی ، اشتغال وحرفه آموزی در اداره زندان های کرمانشاه پرداخت .

وی فقر اقتصادی وفرهنگی حاکم بر خانواده ها وکم  رنگ بودن نقش نهاد های تربیتی را از عوامل موثر بر بزه این افراد عنوان کرد.

بیگلری همچنین ایجاد زمینه سالم بازگشت سعاتمندانه این افراد به اجتماع را  مستلزم همکاری کلیه آحاد جامعه دانسته واز شکات حاضر در این برنامه درخواست بخشش وگذشت نمود.

در ادامه پرویز توسلی زاده به تشریح عوامل دخیل در وقوع جرم پرداخته و بر کاهش هدفمند جمعیت کیفری با استفاده از نهاد های حقوقی دیگر جایگزین حبس تأکید داشت.

این مقام ارشد قضایی عدالت ترمیمی را راهکار مناسب برای باز اجتماعی کردن  برخی از زندانیان دانسته و آن را موجب التیام خاطر بزه دیده  وندامت وپشیمانی بزه کار دانست.

گفتنی است در این برنامه خیر خواهانه وبشر دوستان بالغ بر ۴۵نفر از شکات ومدعوین حاضر اقدام به مصالحه یا گذشت نمودند.

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*