اخبارعمومی

آزادی زندانیان بدهکارمالی باکمک خیران کرمانشاهی

۵ نفر زندانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان تحمل حبس می کردند با کمک خیران کرمانشاهی از زندان آزاد شدند به گزارش روابط عمومی زندان های کرمانشاه خیران این استان با پرداخت بدهی ۱ نفر در اندرزگاه زنان و ۴ نفر در زندان مرکزی زمینه آزادی وبازگشت آنان به کانون خانواده را فراهم نمودند بر اساس ...

ادامه مطلب »

افتتاح سامانه مکانیزه الکترونیک تجهیزات انفورماتیک زندان های کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی زندان های کرمانشاه این سامانه مکانیزه با تلاش مهندس محسن حیدری راد رئیس گروه فن آوری اطلاعات و انفورماتیک اداره کل زندان های استان و همکاری دیگرکارشناسان این حوزه برای اولین بار در سطح زندان های کشور طراحی واجرا گردید. با افتتاح سامانه مکانیزه الکترونیک ضمن بهبود سطح نظارت و مديريت بر تجهیزات الکترونیک،زمینه ارتقای کیفی ...

ادامه مطلب »

کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان کرمانشاه

مدیرکل زندان های کرمانشاه با تاکید برعزم جدی مسئولان در اجرای سیاست های کلان دستگاه قضایی،از کاهش آمار جمعیت کیفری زنداتیان دراین استان خبر داد به گزارش روابط عمومی زندان های کرمانشاه اژدر اسدبگی با بیان مطلب فوق استفاده مناسب از ظرفیت های موجود،اعمال تاسیسات حقوقی جدید و تعیین مجازات های جایگزین حبس را راهکارهای قانونی تحقق این هدف توصیف ...

ادامه مطلب »

شاخصه مهم زندانبانی اسلامی رفتارانسانی با زندانیان وحفظ حقوق شهروندی آنان است

مدیرکل زندان های کرمانشاه در جمع مسئولان بازداشتگاههای امنیتی نظامی ،انتظامی ودیگر نهادهای امنیتی رعایت حقوق شهروندی بازداشت شدگان را مورد تاکید قرار داد وافزود؛ شاخصه مهم زندانبانی اسلامی رفتارانسانی با زندانیان وحفظ حقوق شهروندی آنان است.

ادامه مطلب »