زندان ها در رسانه ها

آزادی ۴ زندانی با کمک یک خیر

کرمانشاه- مدیر کل زندان های کرمانشاه گفت: یک خیر کرمانشاهی بدهی ۴ محکوم مالی نیازمند را پرداخت و زمینه آزادی آنان را از زندان فراهم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان های کرمانشاه، اژدر اسدبگی از آزادی ۴ محکوم مالی در کرمانشاه با کمک یک خیر خبر داد. وی رفع گرفتاری و مشکلات ...

ادامه مطلب »