دیدار معاون قضایی سازمان زندان های کشور با رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه/آزادی بیش از ۲۵ نفر زندانیان حایز شرایط در روز دوم حضور معاون قضایی سازمان زندان ها در کرمانشاه با موافقت مقامات قضایی استان

  سیروس شیخ پور معاون قضایی، اجرای احکام وامور مجلس سازمان زندان های کشور به ...

ادامه مطلب »