ضرورت مشارکت همگانی برای تحقق سیاست کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان / راه اندازی دبیرخانه صلح وسازش و جلب رضایت برای محکومین عمدی به رد مال در اداره کل زندان های کرمانشاه

سرپرست اداره کل زندان های کرمانشاه با تاکید بر تلاش برای آزاد سازی زندانیان جرایم ...

ادامه مطلب »